Ostatnie przygotowania na testy gimnazjalne

Jak już wiadomo gimnazja zostały już zlikwidowane z polskiego szkolnictwa, aczkolwiek pozostał jeszcze jeden ostatni rocznik uczniów, którzy w tym roku będą zdawać testy gimnazjalne według starych zasad. Trwają one 3 dni, podczas których rozwiązywane są zarówno zadania matematyczno-przyrodnicze, jak i humanistyczne i języki obce. Zatem w dzisiejszym artykule chcielibyśmy opowiedzieć nieco więcej o ostatnich przygotowaniach do egzaminów.

Część matematyczno-przyrodnicza

Tutaj najważniejsza i najskuteczniejsza jest praktyka, dlatego nauczyciele powinni zadbać o regularne ćwiczenie i powtarzanie materiału, aby stał się dla uczniów zrozumiały i logiczny. Właśnie takie rozumowanie pozwala im na prawidłową i trafną analizę zadań, gdzie jak wiadomo stosowane są pewne wzory i schematy działań. Jednak ich niedokładne zrozumienie może przyczynić się do błędnego rozwiązania zadań i słabych wyników końcowych na egzaminie.

Chcąc przeciwdziałać takim negatywnym skutkom, dobrze jest rozwiązywać dużą ilość ćwiczeń w klasie, gdzie cały tok rozumowania oraz wyniki zostają zapisane na zwykłych zielonych tablicach szkolnych, które najlepiej sprawdzają się w postaci tryptyków. Wówczas nawet dłuższe równania mogą być zapisywane bez ich przerywania, dzięki czemu wszyscy uczniowie mogą kontrolować rozwiązywanie oraz sprawdzić własny sposób myślenia. Natomiast w kwestii pozostałych przedmiotów przyrodniczych konieczne jest przełożenie wszystkich teorii i całej wiedzy na doświadczenia wzięte z życia, co zdecydowanie lepiej zapada w pamięć.

Część humanistyczna

Niestety nie można w tym przypadku zająć się logicznym rozumowaniem, gdyż wymaga to od nas większego zaangażowania i zapamiętania wielu dat. Jednak istnieje mnóstwo sposobów, dzięki którym łatwiej jest sobie to wszystko uporządkować i usystematyzować, by następnie wszystkie fakty mogły połączyć się ze sobą. Dobrym przykładem jest chociażby stworzenie kalendarium historycznego we wszystkich epokach, co pozwoli lepiej skojarzyć uczniom dane wydarzenia, a następnie ułożyć je chronologicznie.

W przypadku języka polskiego równie istotna jest praktyka, gdyż trzeba próbować pisać różnego rodzaju rozprawki, recenzje i pozostałe formy wypowiedzi, by nabrać pewnej wprawy i umiejętności posługiwania się językiem polskim bez problemów. Jednocześnie trzeba ćwiczyć dobrą argumentację, która może zaważyć na wyniku ostatecznym. Co do lektur również można stworzyć lub korzystać z gotowych repetytoriów, które streszczają fabułę poszczególnych i najważniejszych książek, by móc wyciągnąć z nich wnioski i najistotniejsze fragmenty.

Język obcy

Tutaj do wyboru mamy zazwyczaj język angielski lub niemiecki, gdzie jeden z nich musimy zdawać w stopniu podstawowym obowiązkowo, a wszystkie rozszerzenia są już nadprogramowe. W celu zapamiętania słownictwa niezastąpione jest wywieszenie kartki z listą wyrażeń, którą trzeba powtarzać codziennie przez kilkanaście minut, a wówczas efekty będą rewelacyjne. Pozostałe elementy jak słuchanie, czytanie, pisanie czy część gramatyczna należy powtarzać uważnie na zajęciach.