Wyposażenie klasy szkolnej, które zawsze może się przydać

W każdej klasie w szkole podstawowej, ale także w szkole średniej, a nawet w salach wykładowych, czy na konwersatoriach i ćwiczeniach na studiach powinny znaleźć się takie elementy wyposażenia, które się zawsze może przydać. Takim wyposażeniem są m.in. flipcharty.

Bardzo szeroko stosowane kompaktowe tablice wyposażone w powierzchnię suchościeralną flipcharty mają zastosowanie w szkołach – klasach na każdym szczeblu edukacji, na uniwersytetach na każdej specjalizacji, ale również w firmach i salach konferencyjnych. To wszystko sprawia, że flipcharty – tablice to takie wyposażenie klasy szkolnej, które zawsze może się przydać.

Flipcharty – zawsze przydadzą się w każdej klasie szkolnej i sali wykładowej

Flipcharty w klasach szkolnych, czy na salach wykładowych oraz salach do ćwiczeń i konwersatoriów to tablice, które wykorzystywane są w czasie zajęć. W szkołach – na lekcjach – posłużyć mogą np. jako podstawa pod układ okresowy pierwiastków na chemii, pod mapy na zajęciach z geografii lub historii, czy też pod ilustracje przedstawiające budowę anatomiczną na lekcjach biologii. Natomiast na zajęciach z przedmiotów technicznych, np. w zawodowych średnich szkołach mechanicznych, czy też na Politechnice, tablice służą do prezentacji schematów maszyn, przykładowych projektów architektonicznych. W szkołach i na uniwersytetach artystycznych na nich pokazuje się uczniom i studentom przykładowe dzieła wybitnych malarzy.

Flipcharty posiadają powierzchnię suchościeralną, na której można swobodnie korzystać ze specjalnych markerów – pisaków suchościeralnych. W czasie lekcji, wykładów, czy też ćwiczeń mogą  służyć jak stelaż dla arkuszy papieru, na których zapisuje się ważne wzory, czy inne istotne informacje na danych zajęciach. Jak się zatem okazuje przeprowadzenie lekcji, wykładów, ćwiczeń czy konwersatoriów bez użycia flipchartów. To nieodłączne narzędzie pracy każdego wykładowcy i nauczyciela.

Flipcharty nie tylko w edukacji, ale też na sali konferencyjnej i na zebraniu

Jednak profesjonalne flipcharty wyposażone w magnetyczną powierzchnię to rozwiązanie stosowane nie tylko w szkołach i na uczelniach. Tablice – flipcharty sprawdzają się też w każdym biurze, czy na sali konferencyjnej. Flipcharty dają np. możliwość zapisywania kreatywnych pomysłów w czasie burzy mózgów na zebraniu, czy na naradzie zarządu firmy. Flipcharty spełniają także swoje zadanie podczas konferencji oraz szkoleń – to kolejne z wielu zastosowań dla tych lekkich, mobilnych tablic.